Film

A Sakál békés napjai

A Sakál a korához képest viszonylag jól tartja magát, s politikai merényletek helyett sertéstenyésztési programok jogi-pénzügyi kérdéseivel foglalkozik. Georges Marcel Watin, a de Gaulle tábornok ellen elkövetett 1962-es sikertelen merénylet főszereplője ma a paraguayi fővárosban él. Mosolyogva emlékezik vissza a régi szép napokra, csak akkor komorul el kissé tekintete, amikor Frederick Forsyth, az egész világon bestsellerré lett könyv, ,,A Sakál napja,, szerzője kerül szóba. A valóság sokkal kegyetlenebb volt, mint ahogy azt Forsyth megírta - legyint, s nem is nagyon hajlandó több szót vesztegetni az ügyre.

Watin Algériában született, ahol apjának hatalmas birtoka volt. "Minden azzal kezdődött, hogy az oroszok bujtogatására lázadás tört ki az országban. A zendülők a mi birtokunkat is megtámadták, s a szemem láttára gyilkolták meg hihetetlenül kegyetlen módon több barátomat" - mondta. A francia telepesek azon csoportjához csatlakozott, amely ráduplázott az ősi "szemet szemért, fogat fogért" elvre. "Mi egy szem helyett mind a kettőt és egy fog helyett az egész fogsort akartuk bosszúként" - merengett el a múlton.

Kezdetben csodáltuk de Gaulle tábornokot, s képzelheti, milyen mélységes csalódással vettük árulása hírét - mondja dühösen, mert a néhai tábornoknak mind a mai napig nem tudott megbocsátani.

Maga sem tudja, hogy hány embert ölt meg, s még ma is büszke arra, hogy 1962-ben, Petit Clamartban megpróbált végezni "az áruló" de Gaulle-lal.

Watin a sikertelen merénylet után Svájcba menekült. Itt két évre börtönbe csukták, de aztán kijutott Paraguayba. 1970-ben jutott el hozzá a hír, hogy amnesztiában részesült, s így nem vár rá 157 évnyi börtön, amit a merénylet miatt kapott bünetésként. Egy évtizedre visszatért Európába. Spanyolországba telepedett le, de nem sikerült gyökeret eresztenie, ezért végleg átköltözött Paraguayba.

Mezőgazdasági fejlesztési programokkal kezdett foglalkozni, s a híres-hírhedt Sakálból lassan a teljesen ártalmatlan, békés Watin lett. Távcsöves karabélyát régen felcserélte egy sétabotra. "Ez az átkozott köszvény" - panaszkodott - "sokkal jobban kínoz, mint a tizenhárom sebhely, amelyet különböző csatákban puskagolyók ütöttek rajtam".

stat